Nagroda im dr. inż. Jerzego Masłowskiego za pracę dotyczącą biologii Morza Bałtyckiego | Wydział Biologii

Nagroda im dr. inż. Jerzego Masłowskiego za pracę dotyczącą biologii Morza Bałtyckiego

Decyzją Kapituły Nagrody im. dr. inż. Jerzego Masłowskiego, pracownicy i doktoranci z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii oraz Katedry Ekologii i Zoologii Kręgowców nagrodzeni zostali za najlepszą pracę opublikowaną na łamach międzynarodowego czasopisma Oceanological and Hydrobiological Studies w 2018 roku, dotyczącą biologii Morza Bałtyckiego, pt. „Nasopharyngeal mites Halarachne halichoeri (Allman, 1847) parasitizing the gray seal Halichoerus grypus (Fabricius, 1791) in the Baltic Sea with notes on other parasitic Halarachnidae associated with marine mammals” (Rolbiecki L., Izdebska J.N., Bidziński K., Jankowska-Jarek M.); https://doi.org/10.1515/ohs-2018-0037

 

Kwartalnik naukowy „Oceanological and Hydrobiological Studies” to cenione międzynarodowe czasopismo naukowe, wydawane przez Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wydawnictwem DeGruyter.

 

Począwszy od 2012 roku, Redakcja „Oceanological and Hydrobiological Studies” przyznaje dwie coroczne nagrody dla najlepszych prac opublikowanych na łamach czasopisma (prace wybierane są spośród opublikowanych w poprzednim roku kalendarzowym). Są to dwie oddzielne nagrody: im. dra inż. Tomasza Jóźwiaka oraz im. dra inż. Jerzego Masłowskiego. Wysokość każdej z nagród wynosi 5000 złotych. Obie nagrody zostały ufundowane przez rodziny przedwcześnie zmarłych naukowców, związanych z badaniami Morza Bałtyckiego, jako wyróżnienie dla najlepszych prac, opublikowanych na łamach „Oceanological and Hydrobiological Studies”, poruszających swoją tematyką aspekty ochrony ekosystemów wodnych, których wyniki mogą mieć istotny wpływ na działalność, bezpośrednio związaną z ochroną stanu i zasobów środowiska. Nagrody przyznaje pięcioosobowa Kapituła, składająca się z autorytetów naukowych związanych z badaniami Morza Bałtyckiego.

 

Nagroda im. dra inż. Jerzego Masłowskiego przyznawana jest autorom najlepszego artykułu dotyczącego biologii Morza Bałtyckiego. Patron nagrody, dr inż. Jerzy Masłowski, był pracownikiem naukowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu w Szczecinie, specjalizował się w badaniach bentosu Zatoki Pomorskiej.

 

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 kwietnia 2019 roku, 12:15