Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi | Wydział Biologii

Nagrody JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego dla nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Miło nam poinformować, iż jak co roku Pracownicy Wydziału Biologii UG uhonorowani zostali nagrodami JM Rektora UG:

Przyznano Nagrody zespołowe JM Rektora dla nauczycieli akademickich:

 

  1.  Nagroda zespołowa I stopnia dla zespołu prof. dr hab. Lecha Stempniewicza za wiodący udział w powstaniu cyklu publikacji pt.: „Znaczenie wyższych kręgowców wodnych w strukturze i funkcjonowaniu ekosystemów w okresie zmian klimatu”. - wniosek został udokumentowany 10 publikacjami.

 

  1. Nagroda zespołowa I stopnia dla zespołu dr hab. Katarzyny Potrykus, prof. UG za serię publikacji naukowych pod tytułem: „Badania nad regulacją transkrypcji i ekspresji genów u modelowej bakterii Escherichia coli”. - wniosek został udokumentowany 5 publikacjami.

 

  1.  Nagroda zespołowa I stopnia dla zespołu dr hab. Magdaleny Remisiewicz, prof. UG za wiodący udział w przygotowaniu cyklu prac naukowych opublikowanych w 2018 roku, tytuł osiągnięcia: „Związek pierzenia i otłuszczania się ptaków wędrownych z ich strategiami migracji, z uwzględnieniem różnic między płciami” - wniosek został udokumentowany 6 publikacjami.

 

  1.  Nagroda zespołowa I stopnia dla dr Natalii Miękus za wiodący udział w „Opracowanie metod bioanalitycznych do analizy biomarkerów z próbek biologicznych” - wniosek został udokumentowany 5 publikacjami.

 

  1.  Nagroda zespołowa II stopnia dla zespołu dr hab. Leszka Rolbieckiego, prof. UG za pionierskie badania taksonomiczne pod tytułem „Bioróżnorodność zwierząt bezkręgowych skutkiem adaptacji do życia w zróżnicowanych typach środowisk - wniosek został udokumentowany 13 publikacjami.

 

  1.  Nagroda zespołowa II stopnia dla zespołu prof. dr hab. Jerzego Bohdanowicza za udział w przeprowadzeniu badań cytologicznych w cyklu publikacji na temat: „Analiza cytologiczna i embriologiczna (wybranych) organów Angiospermae”. - wniosek został udokumentowany 7 publikacjami.

 

  1.  Nagroda zespołowa III stopnia dla zespołu dr hab. Joanny Skórko-Glonek, prof. UG za wiodący udział w powstaniu cyklu publikacji dotyczących roli białek stresowych (proteaz i białek opiekuńczych) w fizjologii organizmów prokariotycznych i eukariotycznych” - wniosek został udokumentowany 7 publikacjami.

 

Przyznano Nagrody JM Rektora dla pracowników niebędących nauczycielami:

  • Nagroda II stopnia dla:

mgr inż. Michała Jaskulskiego z Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka

dr Elżbiety Sontag z Katedry Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii

 

  • Nagroda III stopnia dla:

mgr inż. Joanny Bart z Katedry Biologii Molekularnej

dr Elżbiety Zielińskiej z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin

mgr Michała Kulikowskiego z Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka

mgr Katarzyny Wszałek-Rożek z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody

dr Jarosława Nowakowskiego ze Stacji Badania Wędrówek Ptaków

mgr Iwony Muchy z Dziekanatu

 

  • Nagroda IV stopnia dla:

Krystyny Boguckiej z Katedry Genetyki Molekularnej Bakterii

dr Joanny Jarosińskiej z Katedry Ekologii Roślin

mgr Kamili Błażejewskiej z Katedry Fizjologii i Biotechnologii Roślin

mgr Elżbiety Żewierzejew z Katedry Mikrobiologii

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 24 czerwca 2019 roku, 13:50