fbpx Publiczna obrona Pani mgr Aleksandry Rapackiej-Zdończyk | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Publiczna obrona Pani mgr Aleksandry Rapackiej-Zdończyk

Publiczna obrona Pani mgr Aleksandry Rapackiej-Zdończyk

Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 12 czerwca 2020 roku o godz. 10:30 w Gdańsku przy ul. Antoniego Abrahama 58, w Auli 042B budynku Instytutu Biotechnologii UG, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Aleksandry Rapackiej-Zdończyk

na temat:

Mechanizmy adaptacji Staphylococcus aureus do stresu oksydacyjnego indukowanego metodą fotodynamiczną”

„Mechanisms of Staphylococcus aureus adaptation to oxidative stress induced with photodynamic method”

 

Promotor:  

Pan prof. dr hab. Krzysztof P. Bielawski, Zakład Diagnostyki Molekularnej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Uniwersytet Gdański

Promotor pomocniczy  

Pan dr hab. Mariusz Grinholc, prof. UG, Zakład Diagnostyki Molekularnej, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Uniwersytet Gdański

Recenzenci:

Pani dr hab. Beata Krawczyk, prof. PG, Katedra Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii, Wydziau Chemiczny, Politechnika Gdańska

Pan prof. dr hab. Tadeusz Sarna, Zakład Biofizyki, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński

 

W związku z obostrzeniami związanymi z COVID, obrona będzie w trybie mieszanym, co oznacza, że będzie również udostępniona online w aplikacji MS Teams dla osób, które nie będą mogły pojawić się osobiście dnia 12 czerwca 2020 w budynku przy ul. Abrahama 58 w Gdańsku.

Link jawny do obrony doktorskiej: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2f...

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej: https://biotech.ug.edu.pl/st-tyt_nauk/41193/aleksandra_malgorzata_rapacka-zdonczyk

 

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

/-/

Prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 maja 2020 roku, 15:04