Informacje ogólne

Studia Doktoranckie z Biologii, Ekologii i Mikrobiologii

 

OBSZAR WIEDZY:     Obszar nauk przyrodniczych

DZIEDZINA:                Nauki biologiczne

DYSCYPLINA:            Biologia

DYSCYPLINA:            Ekologia

DYSCYPLINA:            Mikrobiologia

 

Wydział Biologii jest jednostką Uniwersytetu Gdańskiego prowadzącą studia doktoranckie w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. W prowadzeniu zajęć dydaktycznych uczestniczą samodzielni pracownicy naukowi Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, którzy odpowiadają za indywidualne autorskie programy studiów doktoranckich. 

Rozprawa doktorska może być przygotowywana z następujących zagadnień pod opieką naukową promotorów posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego:

BIOLOGIA
 
prof. dr hab. Jerzy Bohdanowicz Botanika, cytologia, embriologia roślin
prof. dr hab. Anna Herman-Antosiewicz Biologia molekularna, genetyka, mikrobiologia
prof. dr hab. Martin Kukwa Botanika, taksonomia, mikologia
prof. dr hab. Dariusz Szlachetko Botanika, taksonomia, fitogeografia
prof. dr hab. Zbigniew Tukaj Botanika, fizjologia roślin, ekotoksykologia
prof. dr hab. Marek Ziętara Genetyka, taksonomia, filogenetyka
dr hab. Anna Aksmann, prof. UG Fizjologia roślin, ekotoksykologia środowiska wodnego
 dr hab. Wojciech Giłka, prof. UG Zoologia, taksonomia, parazytologia
dr hab. Iwona Głażewska, prof. UG Zoologia, genetyka
dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG Zoologia, parazytologia, taksonomia, ekologia
dr hab. Joanna Jakóbkiewicz-Banecka, prof. UG Biologia molekularna, genetyka
dr hab. Agnieszka Kowalkowska, prof. UG Botanika, cytologia
dr hab. Dorota Kuczyńska-Wiśnik, prof. UG Biologia molekularna, mikrobiologia
dr hab. Małgorzata Kozieradzka-Kiszkurno, prof. UG Botanika, cytologia, embriologia roślin
dr hab. Danuta Lewandowska, prof. UG Zoologia, fizjologia zwierząt, neurobiologia, neuroimmunologia
dr hab. Magdalena Narajczyk, prof. UG Biologia molekularna, genetyka
dr hab. Bożena Nejman-Faleńczyk, prof. UG Mikrobiologia, biologia molekularna
dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG Zoologia, fizjologia zwierząt, neurofizjologia
dr hab. Wojciech Pokora, prof. UG Biologia, biotechnologia roślin, fizjologia roślin
dr hab. Katarzyna Potrykus, prof. UG Biologia molekularna, genetyka, mikrobiologia
dr hab. Leszek Rolbiecki, prof. UG Zoologia, parazytologia, taksonomia, ekologia
dr hab. Jacek Szwedo, prof. UG Zoologia, filogenetyka, paleontologia
dr hab. Anna Wysocka, prof. UG Filogenetyka molekularna, filogeografia, genetyka populacji
dr hab. Monika Glinkowska Biologia molekularna
dr hab. Hanna Margońska Botanika, taksonomia, ekologia
dr hab. Piotr Rutkowski Botanika, taksonomia, ekologia, fitogeografia
   
EKOLOGIA
 
prof. dr hab. Dariusz Jakubas Ekologia, etologia kręgowców, ekofizjologia
prof. dr hab. Włodzimierz Meissner Ekologia, etologia, ekofizjologia
prof. dr hab. Tadeusz Namiotko Ekologia, hydrobiologia
prof. dr hab. Józef Szmeja Ekologia roślin, hydrobiologia
dr hab. Monika Badura, prof. UG Paleoekologia, archeobotanika, botanika
dr hab. Krzysztof Banaś, prof. UG Ekologia roślin, hydrobiologia, hydrochemia
dr hab. Katarzyna Wojczulanis-Jakubas, prof. UG Ekologia, etologia, ekofizjologia
dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG Ekologia, etologia kręgowców, zoologia
dr hab. Adrian Zwolicki, prof. UG Ekologia
   
MIKROBIOLOGIA
 
prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski Mikrobiologia, biologia molekularna
prof. dr hab. Joanna Skórko-Glonek Mikrobiologia, biologia molekularna
prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz Mikrobiologia, biologia molekularna
prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn Mikrobiologia, genetyka molekularna
dr hab. Beata Furmanek-Blaszk, prof. UG Mikrobiologia
dr hab. Sabina Kędzierska-Mieszkowska, prof. UG Mikrobiologia, biologia molekularna
dr hab. Ewa Laskowska, prof. UG Mikrobiologia, biologia molekularna
dr hab. Marcin Łoś, prof. UG Mikrobiologia, biologia molekularna
dr hab. Iwona Mruk, prof. UG Mikrobiologia, biologia molekularna, genetyka
dr hab. Marian Sęktas, prof. UG Mikrobiologia, biologia molekularna, genetyka
   
 
 
prof. dr hab. Artur Świergiel Zoologia, fizjologia zwierząt, neurobiologia
dr hab. Stefan Tukaj, prof. UG Biologia molekularna, fizjologia zwierząt
dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka Biologia molekularna
   
PRACOWNICY EMERYTOWANI
 
prof. dr hab. Małgorzata Latałowa Ekologia, paleoekologia, fitogeografia
prof. dr hab. Barbara Lipińska Mikrobiologia, biologia molekularna
prof. dr hab. Lech Stempniewicz Ekologia i etologia kręgowców
prof. dr hab. Ryszard Szadziewski Zoologia, parazytologia, paleontologia
dr hab. Andrzej Borman, prof. UG Zoologia, fizjologia zwierząt, neurotoksykologia
dr hab. Jerzy Sell, prof. UG Zoologia, genetyka, filogenetyka

 

Kierownik

dr hab. Joanna Izdebska, prof. UG 

ksdbem@biol.ug.edu.pl

 

Obsługa administracyjna

Dziekanat Główny
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk
pok. C/204  tel.:(58) 523 60 08

mgr Iwona Mucha

iwona.mucha@biol.ug.edu.pl

 

Poniedziałek 900-1300

Wtorek 900-1300

Środa nieczynne

Czwartek 900-1300

Piątek nieczynne

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 15. Lipiec 2014 - 11:11; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 7. Wrzesień 2021 - 12:07; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz