fbpx Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Biosystematyki (zastępstwo) | Wydział Biologii

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Biosystematyki (zastępstwo) | Wydział Biologii

Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Biosystematyki (zastępstwo)

KONKURS

Dziekan Wydziału Biologii, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Genetyki i Biosystematyki w wymiarze pełnego etatu (zatrudnienie na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika).

Więcej informacji w pliku PDF.
 
 
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 20 stycznia 2020 roku.

Termin rozstrzygnięcia: w ciągu jednego miesiąca od zakończenia składania ofert