Rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2019/20 | Wydział Biologii

Rekrutacja na studia zagraniczne Erasmus+ w roku akademickim 2019/20

Postępowanie rekrutacyjne na wyjazdy na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ rozpoczyna się 15.02.2019 r. Procedura wyjazdowa tzw. „krok po kroku” znajduje się na stronie SWZS UG. Na stronie SWZS UG znajduje się również lista uczelni partnerskich, z którą Wydział Biologii UG ma podpisane umowy dwustronne.

O wyjazd na studia zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ mogą ubiegać się studenci Wydziału Biologii UG zarejestrowani na studiach licencjackich, magisterskich lub doktoranckich, którzy spełniają warunki zgodnie z Zasadami ogólnymi dot. realizacji mobilności ERASMUS+ w roku akademickim 2018/2019, do których należą m.in.;

Pkt. 4. Studenci są uprawnieni do udziału w rekrutacji, jeśli spełniają jednocześnie następujące warunki:

·         są zarejestrowani w UG na studiach I, II i III stopnia studiów dziennych i niestacjonarnych;

·         w momencie realizacji mobilności będą studentami co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia;

·         osiągają dobre wyniki w nauce;

·         znają język wykładowy w uczelni goszczącej na poziomie umożliwiającym aktywny udział w zajęciach oraz uzyskanie zaliczeń.

Zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie Pani Prodziekan ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (pokój C/204), w terminie od 15.02.2019 do 01.03.2019 r.

Przewidywany termin rozmowy z kandydatami zakwalifikowanymi do wyjazdu to 5-8 marca 2019 r. w godz. 10.00 - 14.00. O dokładnym terminie oraz godzinie rozmowy, kandydaci będą odpowiednio wcześniej poinformowani drogą mailową.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni mailowo 8 marca 2019 r.

Wymagane dokumenty:

Formularz zgłoszeniowy oraz Formularz stypendysty znajdą Państwo na stronie domowej naszego wydziału w zakładce Aktualności.

 

UWAGA

Student może otrzymać dodatkowe wsparcie socjalne na wyjazd tylko pod warunkiem, że w terminie, w którym odbywa się rekrutacja, przedłoży ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG.

ZałącznikWielkość
Plik Formularz zgłoszeniowy29.99 KB
Microsoft Office document icon Formularz stypendysty408.5 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 8 lutego 2019 roku, 7:41