NCN | Wydział Biologii

NCN

https://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy

 

ncn

 

Rodzaj konkursu

Zakończenie
naboru wniosków

Termin złożenia wniosku w UG

OPUS 15
konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

15 czerwca 2018 r.

07 czerwca 2018 r.

PRELUDIUM 15
konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

15 czerwca 2018 r.

07 czerwca 2018 r.

MINIATURA 2
konkurs na pojedyncze działania naukowe

nabór ciągły
do 31.12.2018 r.

7 dni roboczych przed planowanym terminem złożenia wniosku

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 roku, 11:15