Oferta | Wydział Biologii

Oferta

Studia I i II stopnia

Rekrutacja na Wydział Biologii na rok akademicki 2018/2019

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Studia stacjonarne

Biologia, studia stacjonarne I stopnia
Biologia, studia stacjonarne II stopnia
Biologia medyczna, studia stacjonarne I stopnia
Biologia medyczna, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne