Oferta | Wydział Biologii

Oferta

Studia I i II stopnia

Rekrutacja na Wydział Biologii na rok akademicki 2017/2018

Studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

Studia stacjonarne

Biologia, studia stacjonarne I stopnia
Biologia, studia stacjonarne II stopnia
Biologia medyczna, studia stacjonarne I stopnia
Biologia medyczna, studia stacjonarne II stopnia
Waloryzacja i zarządzanie zasobami przyrody, studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne - zaoczne

Biologia, studia niestacjonarne - zaoczne I stopnia
Biologia, studia niestacjonarne - zaoczne II stopnia