Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Biologii UG (07.10.2021)