Katedra Biochemii Ogólnej i Medycznej

PRACOWNIA BIOCHEMII BIAŁEK I KWASÓW NUKLEINOWYCH

Rola proteaz, białek opiekuńczych i katalizatorów zwijania białek w fizjologii i wirulencji bakterii patogennych (badania na modelach patogenów roślinnych z rodzaju Dickeya i patogenu ludzkiego Helicobacter pylori); rola proteaz z rodziny HtrA w karcynogenezie, patogenezie chorób reumatoidalnych i regulacji procesu nowotworzenia.

 

PRACOWNIA BIOCHEMII MIKROORGANIZMÓW

Fizjologia bakterii Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Acinerobacter baumannii, Leptospira interrogans, odpowiedź bakterii na stres środowiskowy, rola białek opiekuńczych w wirulencji i patogenezie, tolerancja bakterii na antybiotyki.

Strona domowa https://biochemia.ug.edu.pl/

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Czerwiec 2022 - 08:36; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 14. Czerwiec 2022 - 09:03; osoba wprowadzająca: Sebastian Zaborowski