Katedra Ekologii Roślin

PRACOWNIA EKOLOGII WÓD SŁODKICH

Biologia i ekologia roślin wodnych: historie życiowe, strategie ewolucyjne oraz struktura i dynamika ich populacji. Antropogeniczne przemiany jezior oraz doskonalenie metod ich ochrony, renaturalizacji i rewitalizacji.

 

PRACOWNIA PALEOEKOLOGII I ARCHEOBOTANIKI

Przemiany środowiska przyrodniczego pod wpływem czynników naturalnych i działalności człowieka u schyłku ostatniego zlodowacenia i w holocenie. Rekonstrukcje lokalnych warunków osadnictwa oraz użytkowania roślin przez społeczności pradziejowe i historyczne, w oparciu o materiały pochodzące ze stanowiskach archeologicznych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Czerwiec 2022 - 09:15; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Czerwiec 2022 - 09:18; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz