Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii

Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii powstała 1 stycznia 2017 roku w wyniku podziału Katedry Biologii Molekularnej. Zainteresowania naukowe pracowników katedry obejmuje przede wszystkim genetyka i biologia molekularna mikroorganizmów, a w szczególności:

•    Mechanizmy regulacji replikacji DNA różnych replikonów bakteryjnych i bakteriofagowych
•    Regulacja replikacji DNA w powiązaniu metabolizmem podstawowym oraz stanem fizjologicznym komórki
•    Biologia plazmidów, w tym systemy toksyna-antytoksyna
•    Mechanizmy odpowiedzi bakterii na stany stresu środowiskowego
•    Antybakteryjne właściwości substancji pochodzenia roślinnego, izotiocyjanianów i możliwości ich wykorzystania wobec bakterii patogennych (w tym enterokrwotocznych Escherichia coli)
•    Mechanizmy regulacji ekspresji genów bakteryjnych
•    Biologia i biotechnologia bakteriofagów pochodzących z różnych środowisk
•    Regulacja metabolizmu oraz genetyka mikroorganizmów środowiska morskiego
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 13. Czerwiec 2022 - 09:52; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Czerwiec 2022 - 09:54; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz