Zawiadomienie o obronie mgr Natalii Derewońko

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 16 czerwca 2023 roku (piątek), godz. 13:00 w Gdańsku przy Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pani mgr Natalii Derewońko

na temat:

„Rola białek wirusowych oraz ich oddziaływanie z czynnikami komórkowymi podczas bezpośredniego transportu międzykomórkowego (cell-to-cell spread) alfaherpeswirusów”,
(„Role of viral proteins and their interaction with host factors during cell-to-cell spread of alphaherpesviruses.”). 

 

Promotor:    
prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, Zakład Biologii Molekularnej Wirusów MWB UG i GUMed

Promotor pomocniczy: 
dr Michał Rychłowski, Zakład Biologii Molekularnej Wirusów MWB UG i GUMed

Recenzenci:
prof. dr hab. Magdalena Kosz-Vnenchak, Uniwersytet Jagielloński    
prof. dr hab. Jacek Jaworski, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Rozprawę, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Abrahama 58, w Auli 042B w budynku Instytutu Biotechnologii UG, natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.
 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 30. Maj 2023 - 10:56; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 3. Lipiec 2023 - 10:52; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz