Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod nowy budynek Wydziału Biologii (19.05.2008)