fbpx Zakres tematyczny prac magisterskich | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Zakres tematyczny prac magisterskich

Zakres tematyczny prac magisterskich

Wszytkie prace magisterskie realizowane są w ramach prowadzonych projektów badawczych i stanowią wkład w rozwój nauki. 

Poniżej lista proponowanych tematów prac magisterskich: 

 • Badanie mechanizmów przystosowawczych do warunków stresowych u bakterii morskich.
 • Analiza wpływu globalnych mechanizmów regulacyjnych na podstawowe procesy komórkowe (metabolizm, replikacja DNA) na modelu bakteryjnym.
 • Badanie wpływu komórkowych czynników regulacyjnych na rozwój bakteriofagów na modelu faga P1.
 • Regulacja rozwoju bakteriofagów w różnych warunkach środowiska życia komórek gospodarza bakteryjnego.
 • Mechanizmy kontroli produkcji toksyn bakteryjnych kodowanych w genomach bakteriofagów.
 • Metagenomiczne badania środowiskowych zasobów genetycznych.
 • Regulacja ekspresji genów bakteryjnych systemów toksyna-antytoksyna.
 • Czynniki wpływające na indukcję bakteryjnych systemów toksyna-antytoksyna.
 • Właściwości antybakteryjne wtórnych metabolitów porostowych.
 • Analiza zmienności genetycznej wybranych grup porostów.
 • Resynteza in vitro biontów porostowych.
 • Badanie replikacji mitochondrianego DNA w Saccharomyces cerevisiae.
 • Badanie zaburzeń w replikacji mitochondrialnego DNA w komórkach ludzkich.
 • Mechanizmy antynowotworowego działania izotiocyjanianów pochodzących z roślin rodziny Brassicaceae.
 • Genetyka molekularna mukopolisacharydoz.
 • Lizosomalne choroby spichrzeniowe – badania na modelu komórkowym.
 • Korelacja profilowania transkryptomu z chorobami człowieka.
 • Sygnatury ekspresji genów w lizosomalnych chorobach spichrzeniowych.
 • Rola kanałów błonowych retikulum endoplazmatycznego w retrotranslokacji rycyny do cytozolu.
 • Wpływ białek EDEM1, EDEM2 na retrotranslokację do cytozolu i degradację białka prekursorowego beta-amyloidu.
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 lutego 2016 roku, 12:03