fbpx Byli pracownicy Katedry | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Byli pracownicy Katedry

Byli pracownicy Katedry

prof. dr hab. Karol Taylor

Karol Taylor był twórcą gdańskiej szkoły biologii molekularnej, zajmował się genetyką molekularną bakteriofagów. Od 1986 został członkiem PAN posiadającym liczne publikacje z zakresu genetyki molekularnej bakteriofagów. Jako pierwszy na świecie opracował metodę uzyskiwania cieni bakteriofaga lambda (fag pozbawiony DNA) w postaci aktywnej, która zachowała zdolność do absorpcji na wrażliwych komórkach bakteryjnych.

prof. dr hab. Alina Taylor

Wieloletni pracownik Katedry Biochemii, a następnie Katedry Biologii Molekularnej, znana na świecie autorka badań nad białkami litycznymi bakteriofagów, oddziaływania -mi białek z błonami komórkowymi bakterii oraz rolą białek opiekuńczych w procesach komórkowych, m.in. rozbijaniu agregatów białkowych; obecnie profesor emerytowany.

dr Grażyna Konopa

Pracownik emerytowany, wieloletni kierownik Pracowni Mikroskopii Elektronowej, specjalistka w dziedzinie mikroskopii ceniona również poza granicami Polski.

dr hab. Magdalena Narajczyk

Absolwentka Wydziału BGiO UG (2002), zatrudniona na UG 1 maja 2007 roku. Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w programie TEAM. Laureatka nagród: Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszy cykl prac genetycznych (zespołowa - 2010) oraz JM Rektora GUMed (zespołowa - 2013). Obecnie kierownik Laboratorium Mikroskopii Elektronowej na Wydziale Biologii UG.

dr hab. Agata Czyż

Obecnie pracownik naukowy firmy Epicentre w USA.

dr Joanna Potrykus

Obecnie pracownik School of Medical Sciences, Institute of Medical Sciences, University od Aberdeen, Szkocja.

Ewa Sell

Pracownik emerytowany. Z zawodu ekonomistka. Zatrudniona na UG 16 marca 1973 r., początkowo w dziekanacie Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi (obsługa kierunku geografia), a następnie w Zakładzie/Katedrze Biochemii. Na stanowisku specjalisty w Katedrze Biologii Molekularnej UG pracowała od początku jej powstania w 1982 r.

dr Maja Kochanowska-Łyżeń

W 2008 r. ukończyła studia magisterskie na Wydziale BGiO UG. W 2013 r. obroniła pracę doktorską na Wydziale Biologii UG. Od 2013 r. zatrudniona w Katedrze Biologii Molekularnej na stanowisku asystenta. W 2007 r. brała udział w International Summer Internship in Max Planck Institute for Immunolobiology. Stypendystka Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w roku 20110/2011. Laureatka stypendium w ramach projektu "Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego", Komponentu " Wsparcie stypendialne i szkoleniowe dla doktorantów i młodych doktorów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi Priorytetu IV, Działania 4.1,  Poddziałania 4.1.1 "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2009-2012 Kierownik projektu Ventures Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

 

Karol TaylorAlina TaylorGrażyna KonopaMagdalena NarajczykAgata CzyżEwa SellMaja Kochanowska-Łyżeń
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Kołodziejska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Kołodziejska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 4 stycznia 2017 roku, 12:24