Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Biologii UG (06.10.2017)