Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Biologii UG (02.10.2019)