fbpx Wydział Biologii | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Wydział Biologii | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Katedra Biologii Molekularnej - pracownicy

Kierownik Katedry

Profesorowie

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie uczelni

Asystenci

Assistant

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni