Wydział Biologii | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA

Katedra Biologii Molekularnej - pracownicy

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Assistant

Asystenci

Pracownicy naukowo-techniczni

Pracownicy techniczni