Przydatne informacje

Konsultacje, tutorzy i opiekunowie lat

Dobrym obyczajem Uniwersytetu jest jego otwartość na potrzeby studentów. Służą temu między innymi konsultacje pracowników. W tym czasie można śmiało skorzystać z czasu nauczyciela akademickiego.

ERASMUS+

Program Komisji Europejskiej Erasmus+ 2021-2027 oferuje dofinansowanie wyjazdów: stypendialnych studentów, wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej, a także możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych UE.

European University of the Seas – SEA-EU

Wraz z ośmioma zagranicznymi uczelniami nadmorskimi tworzymy konsorcjum Europejskiego Uniwersytetu Nadmorskiego (European University of the Seas – SEA-EU).