fbpx Wyniki konkursu na stanowisko doktorant/stypendysta w Katedrze Biologii i Genetyki Medycznej | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Wyniki konkursu na stanowisko doktorant/stypendysta w Katedrze Biologii i Genetyki Medycznej

Wyniki konkursu na stanowisko doktorant/stypendysta w Katedrze Biologii i Genetyki Medycznej

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej/Stypendialnej

Projekt NCN UMO-2019/35/D/NZ5/00484 „Sygnalizacja wapniowa w limfocytach T z udziałem jądrowych i lizosomalnych czynników transkrypcyjnych, w odniesieniu do łuszczycy” z dnia 4.12.2020

 

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbyło się on-line, 4.12.2020. W skład Komisji wchodzili:

1.         dr Marta Moskot – przewodnicząca Komisji

2.         prof. dr hab. Magdalena Gabig – Cimińska – członek Komisji

3.         dr Marcelina Malinowska – członek Komisji

Do dnia do 27.11.2020r. – ostatecznego terminu składania dokumentów, wpłynęły 4 zgłoszenia od 4 kandydatów.

Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019), Komisja oceniła dorobek Kandydatów i przyznała następującą liczbę punktów:

1.         Onur Aksoy - 67.5 %

2.         Charmuszko Elwira - 27.5 %

3.         Kuczyńska Martyna - 72.5 %

4.         Sienkiewicz Agnieszka - 42.5 %

Na podstawie powyższej punktacji, Komisja Rekrutacyjna postanowiła przyjąć Panią Martynę Kuczyńską na stanowisko doktorant – stypendysta w projekcie  UMO-2019/35/D/NZ5/00484 i przyznać jej na czas udziału w realizacji projektu stypendium przewidziane w kosztorysie projektu.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 7 stycznia 2021 roku, 9:06