fbpx Datowanie bursztynu: nowe informacje na temat ewolucji owadów | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Datowanie bursztynu: nowe informacje na temat ewolucji owadów

Datowanie bursztynu: nowe informacje na temat ewolucji owadów

W ramach finansowanego ze środków UE projektu AMBER stworzono nowe narzędzia umożliwiające szacowanie wieku bursztynu z zastosowaniem podejścia filogenetycznego. O opracowaniu nowych metod oraz ich zastosowaniu opowiada dr Dagmara Żyła, pracownik naukowy w ramach działań „Maria Skłodowska-Curie” i koordynator projektu AMBER. 

Przeprowadzone badania przyczyniły się już do poprawy naszej wiedzy na temat rodziny owadów o dużym znaczeniu dla badań ewolucyjnych: chrząszczy kusakowatych z podrodziny Paederinae

Dokładne datowanie bursztynu bałtyckiego mogłoby również wnieść istotny wkład w badania nad zmianami klimatu – dostarczyć informacji na temat tego, w jaki sposób ekosystem w przeszłości reagował na te zmiany. 

W latach 2018-2020 Pani dr Dagmara Żyła była zatrudniona w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu HORYZONT 2020 "Datowanie skamieniałości przy użyciu danych molekularnych - innowacyjne podejście do określenia wieku bursztynu bałtyckiego – AMBER”.

 

Zapraszamy do lektury artykułu:  

https://cordis.europa.eu/article/id/428740-dating-amber-fresh-clues-to-e...

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 5 lutego 2021 roku, 13:41