fbpx Wyniki konkursu na stanowisko doktorant/stypendysta w Katedrze Biologii Molekularnej | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Wyniki konkursu na stanowisko doktorant/stypendysta w Katedrze Biologii Molekularnej

Wyniki konkursu na stanowisko doktorant/stypendysta w Katedrze Biologii Molekularnej

Wyniki konkursu na stanowisko doktorant/stypendysta w Katedrze Biologii Molekularnej

 

 

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej/Stypendialnej w ramach projektu NCN UMO-2020/37/B/NZ2/01050 pt. „Molekularne mechanizmy stymulacji autofagii przez genisteinę oraz jej efekty komórkowe i fizjologiczne w chorobie Huntingtona”


Dnia 16 lutego 2021 roku zebrała się komisja w składzie:

 

•             prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn- przewodniczący

•             dr hab. Stefan Tukaj, prof. UG – członek komisji

•             dr Lidia Gaffke – członek komisji

 

Do dnia 15 lutego 2021 – ostatecznego terminu składania dokumentów – wpłynął jeden wniosek. Wniosek jest kompletny i spełnia warunki przedstawione w ogłoszeniu o konkursie.

Zgodnie z Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.), komisja oceniła dorobek kandydatki i przyznała następującą liczbę punktów:

                mgr Zuzanna Cyske

Dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach/ czasopismach naukowych (50% oceny końcowej)            4/4

Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju lub za granicą, warsztaty i szkolenia nukowe, udział w projektach badawczych (20% oceny końcowej) 3/4

Kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (30% oceny końcowej) 3/3

Podsumowanie               10/11 (91%)

 

Na podstawie powyższej punktacji Komisja Rekrutacyjna postanowiła przyjąć panią Zuzannę Cyske na stanowisko doktoranta/ stypendysty w projekcie UMO-2020/37/B/NZ2/01050 i przyznać jej na czas realizacji projektu stypendium przewidziane w kosztorysie projektu.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 23 lutego 2021 roku, 14:16