fbpx Publiczna obrona Pani Anne Ausems | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Publiczna obrona Pani Anne Ausems

Publiczna obrona Pani Anne Ausems

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamia, że dnia 15 października 2021 roku o godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani Anne Ausems

na temat:

„Rekonstrukcja istotnych faz cyklu życiowego czterech gatunków oceanników i nawałników przy wykorzystaniu analizy stabilnych izotopów oraz ptilochronologii”,

(„Reconstructing important phases of the annual cycle of four species of storm-petrels using stable isotope analyses and ptilochronology”).

 

Promotor:    

Pan prof. dr hab. Dariusz Jakubas, Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Recenzenci:

Pan prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pan prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski, Zakład Ekologii Morza, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk w Sopocie

Pan prof. dr hab. dr hab. Piotr Minias, Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Rozprawę, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

 

Zastępca Przewodniczącego

                  Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                         

                                dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 października 2021 roku, 11:15