fbpx Publiczna obrona Pana mgr. Michała Redlisiaka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Publiczna obrona Pana mgr. Michała Redlisiaka

Publiczna obrona Pana mgr. Michała Redlisiaka

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 15 października 2021 roku (piątek), o godz. 13.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana mgr. Michała Redlisiaka

na temat:

„Wpływ temperatury środowiska i czynników wewnątrzgatunkowych na terminy migracji śpiewaka Turdus philomelos przez południowe wybrzeże Bałtyku”,

 („Effect of environmental temperatures and intraspecific factors on migration timing of Song Thrush Turdus philomelos through the southern Baltic coast”).

Promotor:    

Pani dr hab. Magdalena Remisiewicz, prof. UG, Stacja Badania Wędrówek Ptaków, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Recenzenci:

Pan prof. dr hab. Piotr Tryjanowski, Katedra Zoologii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pan dr hab. Michał S. Wojciechowski, prof. UMK, Katedra Zoologii i Ekologii Kręgowców, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Rozprawę, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

 

Zastępca Przewodniczącego

                  Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                         

                                dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 12 października 2021 roku, 11:22