fbpx Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur na zwierzętach do celów naukowych | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur na zwierzętach do celów naukowych

Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur na zwierzętach do celów naukowych

SZKOLENIE
dla osób uczestniczących w wykonywaniu czynności związanych z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych
 
Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka UG zaprasza do uczestnictwa w „Szkoleniu dla osób uczestniczących w wykonywaniu czynności związanych z wykorzystaniem zwierząt do celów naukowych”, które odbędzie się 23-24 października 2021 roku (weekend) na platformie Microsoft Teams.
 
Ukończenie szkolenia jest obowiązkowe dla magistrantów Katedry Fizjologii Zwierząt i Człowieka oraz dla pozostałych osób, które będą brały udział w doświadczeniach z wykorzystaniem zwierząt (art. 21, pkt 3 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, Dz. U. poz. 266). Aby ukończyć szkolenie, uczestnik zobowiązany jest do obecności na wszystkich wykładach, praktycznego zaliczenia ćwiczeń z zakresu wybranych tematów oraz zaliczenia testu końcowego.
W celu zarejestrowania się na szkolenie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, najpóźniej do 19 października 2021 r.
 
Wszelkie pytania dotyczące szkolenia prosimy kierować do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie szkolenia: dra Witolda Żakowskiego (witold.zakowski@ug.edu.pl), z dopiskiem „Szkolenie 2021” w temacie e-maila.
 
 
PROGRAM SZKOLENIA
 

23 października 2021

8.30-10.00

Obowiązujące przepisy krajowe w zakresie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

dr Dorota Myślińska
10.00-11.30

Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt laboratoryjnych

prof. Jolanta Orzeł-Gryglewska
11.30-12.15

Argumenty za i przeciw wykorzystywaniu zwierząt do celów naukowych oraz zasady etyczne postępowania ze zwierzętami

prof. Andrzej Borman
12.15-13.00

Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi + 2 h*

prof. Andrzej Borman
13.00-14.30

Hodowla zwierząt laboratoryjnych – normy utrzymania i codzienna opieka nad zwierzętami + 2 h*

mgr Michał Kulikowski

24 października 2021

8.30-10.00

Przygotowanie zwierząt laboratoryjnych do procedury doświadczalnej i rodzaje zachowania się zwierząt

dr Dorota Myślińska
10.00-10.45

Przygotowanie zwierząt laboratoryjnych do procedury doświadczalnej i rodzaje zachowania się zwierząt (ćwiczenia) + 1 h*

dr Dorota Myślińska
10.45-12.15

Oznaki dystresu, bólu i cierpienia u zwierząt laboratoryjnych – rozpoznanie i metody uśmierzania bólu

dr Ryszard Milczarek
12.15-13.45

Oznaki dystresu, bólu i cierpienia u zwierząt laboratoryjnych – rozpoznanie i metody uśmierzania bólu (ćwiczenia)

dr Ryszard Milczarek
13.45-15.15

Metody uśmiercania zwierząt laboratoryjnych

dr Witold Żakowski

  * Informacja o części praktycznej szkolenia zostanie przekazana drogą e-mailową do wszystkich zarejestrowanych uczestników.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 5 października 2021 roku, 14:34