fbpx Publiczna obrona Pana mgr. Łukasza Braszki | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Publiczna obrona Pana mgr. Łukasza Braszki

Publiczna obrona Pana mgr. Łukasza Braszki

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki biologiczne oraz Komisja Doktorska przy Radzie Dyscypliny Nauki biologiczne Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 29 października 2021 roku (piątek), o godz. 10.00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Pana mgr. Łukasza Braszki

na temat:

„Wpływ farmakologicznej aktywacji i inaktywacji brzusznego pola nakrywki śródmózgowia na wzorzec zapisu hipokampalnego EEG u swobodnie poruszających się szczurów”,

(„Influence of farmacological activation and inactivation of ventral tegmental area on hippocampal EEG rhythm in freely moving rats”).

Promotor:    

Pani dr hab. Jolanta Orzeł-Gryglewska, prof. UG, Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Promotor pomocniczy:

Pan dr Paweł Matulewicz, Katedra Fizjologii Zwierząt i Człowieka, Wydział Biologii, Uniwerystet Gdański

Recenzenci:

Pan prof. dr hab. Jan Konopacki, Katedra Neurobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

Pan dr hab. Tomasz Błasiak, prof. UJ, Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych, Uniwersytet Jagielloński

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Rozprawę, streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przewody_doktorskie_2

 

Publiczna obrona doktorska zostanie przeprowadzona w trybie mieszanym, tj. osoba ubiegająca się o nadanie stopnia oraz członkowie komisji, którzy zadeklarują chęć uczestnictwa w bezpośrednim kontakcie stawią się w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), natomiast pozostałe osoby pragnące wziąć udział w obronie mogą uczestniczyć w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony i jej rejestrację. Zgodnie z art. 63 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. 2020, poz. 695) obrona będzie rejestrowana.

 

 

Zastępca Przewodniczącego

                  Rady Dyscypliny Nauki biologiczne

                                                                                                         

                                dr hab. Joanna N. Izdebska, prof. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 27 października 2021 roku, 9:42