fbpx Stypendia Ministerstwa Edukacji i Nauki | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Stypendia Ministerstwa Edukacji i Nauki

Stypendia Ministerstwa Edukacji i Nauki

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazała się informacja na temat składania wniosków o stypendia Ministra właściwego do spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki dla wybitnych młodych naukowców:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-szkolnictwa-wyzszego-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2021-r

Złożenie wniosku wymaga akceptacji władz Wydziału. Prosimy o przesłanie wypełnionych wniosków na adres dziekanat@biol.ug.edu.pl do dnia 28 grudnia 2021.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 24 listopada 2021 roku, 10:48