Nagroda FSNT NOT dla Wydziału Biologii – Herbarium Pomeranicum

Z radością informujemy, że w dniu 18 listopada 2021 r. Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał nagrodę Prezesa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Szczecinie za rok 2021 w kategorii działalność na polu badawczo-wdrożeniowym, edukacyjnym. Nagrodzony został projekt Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe”, w którym nasz Wydział uczestniczy.

 

Celem projektu, który realizowany jest od 25 października 2019 jest digitalizacja i udostępnienie on-line zasobów herbariów pomorskich. Dzięki realizacji projektu obniżone zostaną koszty dostępu do zasobów herbariów oraz poprawi się dostęp do dorobku polskich badaczy. Planowane jest udostępnienie informacji on-line o zasobach herbariów dla służb publicznych i podmiotów zajmujących się zarządzaniem zasobami środowiska. W wyniku realizacji projektu 468 000 alegatów zostanie zdigitalizowanych i udostępnionych cyfrowo w Internecie, co umożliwi wszystkim interesariuszom dostęp do zasobów Herbarium Pomeranicum z dowolnego urządzenia. Dostęp do zasobów Herbarium Pomeranicum będzie natychmiastowy, a możliwość filtrowania wyników wyszukiwania całkowicie wyeliminuje czasochłonną procedurę kwerendy wykonywaną w formule tradycyjnej.

 

Uniwersytet Gdański współrealizuje projekt jako partner Akademii Pomorskiej w Słupsku i Uniwersytetu Szczecińskiego. Kierownikiem z ramienia UG jest Prof. Dr hab. Dariusz Szlachetko. Prace są realizowane przez Katedrę Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody i są koordynowane przez Katarzynę Wszałek-Rożek.

 

Uniwersytet Gdański ma za zadanie przeprowadzić digitalizację zbiorów swojego herbarium (UGDA) i opracować dane dotyczące tych kolekcji. Historia zielnika sięga 1970 roku a pierwsze jego zbiory obejmowały kolekcję pani Prof. Hanny Piotrowskiej, która dokumentowała florę wysp Wolin i Uznam. Od założenia herbarium, zgromadzono w nim imponujące zasoby roślin naczyniowych, mszaków, porostów. Część kolekcji stanowią próbki DNA, nasiona, materiały do badań morfologicznych zakonserwowane w płynach utrwalających czy oryginalne ryciny wykonane podczas kwerend w zielnikach z całego świata. Zasoby zielnika Uniwersytetu Gdańskiego obejmują około 300 000 okazów zielnikowych

 

Uniwersytet Gdański bierze też udział w pracach merytorycznych nad Platformą Herbarium Pomeranicum, która będzie efektem końcowym projektu i będzie udostępniała zbiory zielnikowe w formie cyfrowej.

 

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie:

https://herbariumpomeranicum.pl/

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 25. Listopad 2021 - 14:23; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: piątek, 26. Listopad 2021 - 11:57; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz