Publiczna obrona Pani mgr Magdaleny Oset | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pani mgr Magdaleny Oset

Dziekan i Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 4 lutego 2011 roku o godz. 12:00 w Gdańsku przy ul. Kładki 24, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
 
 
Pani mgr Magdaleny Oset
 
na temat:
 
"Porosty z rodzaju Stereocaulon (Schreb.) Hoffm. w Polsce - taksonomia, rozmieszczenie i wymagania siedliskowe"
 
 
 
Promotor:
Pan prof. dr hab. Dariusz Szlachetko
Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody
 
Recenzenci:
Pan prof. UR, dr hab. Paweł Czarnota
Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego
 
Pani dr hab. Urszula Bielczyk
Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
 
 
 
Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53
 
 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII
 
prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sebastian Zaborowski
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 lipca 2014 roku, 9:13