Udział dr Anny-Kariny Kaczorowskiej w konferencji EurOcean 2016

15 listopada 2016 roku w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie odbyła się otwarta konferencja EurOcean zatytułowana „Umożliwianie transnarodowego dostępu do europejskiej badawczej infrastruktury morskiej”. Wydarzenie było częścią 16-go Spotkania Komitetu Zarządzającego Europejskiego Centrum Informacji o Nauce i Technologii Morskiej.

Celem konferencji było zaprezentowanie obecnej sytuacji i trendów w kontekście działalności promującej wiedzę i transnarodowy dostęp do europejskiej badawczej infrastruktury morskiej. Wydarzenie było okazją do przyjrzenia się lokalnym inicjatywom dotyczącym basenu Morza Bałtyckiego. Sopocka konferencja stanowiła także forum, na którym zaprezentowano działania EurOcean dotyczące badań nad infrastrukturą badawczą związaną z sektorem morskim.

W konferencji udział wzięli głównie przedstawiciele organizacji i instytucji członkowskich EurOcean: VLIZ (Belgia), IFREMER (Francja), NAUSICAA (Francja), MI (Irlandia), CNR (Włochy), IMR (Norwegia), IOPAN (Polska), FCT (Portugalia), FRCT (Portugalia), GeoEcoMar (Rumunia), IEO (Hiszpania), IOI (Malta), SUBMARINER (region bałtycki), jak również przedstawiciele organizacji badawczych wspierających technologię i branżę morską.

Omówiono m.in. doświadczenia współużytkowania infrastruktury morskiej i marynarki wojskowej w programie BONUS, metody skoordynowania dostępu do europejskich łodzi badawczych grupy ERVO (European Research Vessels Operators), zintegrowaną bazę infrastruktury badawczej RID (Research Infrastructures Database) oraz JERICO i JERICO-NEXT.

Wśród prelegentów znalazła się także dr n. med. Anna Kaczorowska z Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, która zaprezentowała działania sieci SUBMARINER i prowadzonego wspólnie projektu Baltic Blue Biotech Alliance. Projekt gromadzi partnerów z regionu Morza Bałtyckiego zajmujących się i zainteresowanych tzw. błękitną biotechnologią (blue biotechnology), a jednym z jego partnerów akademickich jest Uniwersytet Gdański. Słuchacze mieli okazję zapoznać się z głównymi celami i działaniami projektu oraz przykładami badań, jakie są i będą prowadzone przez wyłonionych podopiecznych ALLIANCE przy wsparciu mentorów, takich jak m.in. Uniwersytet Gdański. Nagranie z prezentacji można obejrzeć na stronie TASK TV.

Kolejny nabór pomysłów do sieci ALLIANCE już na początku 2017 roku. Więcej informacji niebawem na www.balticbluebioalliance.eu oraz na stronach Uniwersytetu Gdańskiego.

Projekt ALLIANCE finansowany z programu INTERREG Morza Bałtyckiego 2014-2020 rozpoczął się 1 marca 2016 r. Sieć gromadzi instytucje z regionu Morza Bałtyckiego zajmujące się błękitną biotechnologią. Ze strony Uniwersytetu Gdańskiego udział w projekcie biorą Wydział Oceanografii i Geografii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed, Gdańskie Centrum Zasobów Biologicznych i Centrum Transferu Technologii. Kierownikiem projektu w UG jest prof. Katarzyna Palińska (katarzyna.palinska@ug.edu.pl).

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Grudzień 2016 - 13:49; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: wtorek, 6. Grudzień 2016 - 13:49; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz