PNFN: Nabór wniosków w uproszczonym konkursie

Do 20 marca 2017 r. można składać wnioski w ramach tzw. uproszczonego konkursu, którego organizatorem jest Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Do konkursu można zgłaszać projekty we współpracy polsko-niemieckiej, których budżet nie przekracza 12 000 euro.

 

Zgodnie z wytycznymi PNFN, zgłaszane projekty muszą spełniać następujące warunki:

·         Muszą być realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi partnerami. Wyjątki są możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach.

·         Dotacja PNFN może stanowić najwyżej 70% kosztów całkowitych projektu. 30% wydatków zbiorowych powinny stanowić środki własne lub inne źródła finansowania.

·         Wnioskodawca, który jest zarazem odbiorcą dotacji PNFN w innym projekcie do 12 tys. euro, jest uprawniony do złożenia wniosku dopiero po jego terminowym i prawidłowym rozliczeniu. Poszczególne instytuty danego uniwersytetu są rozumiane jako różni wnioskodawcy. 

 

Decyzje o przyznaniu dofinansowania zostaną opublikowane w lipcu 2017 r. Realizacja finansowanych projektów będzie mogła rozpocząć się najwcześniej dwa tygodnie po ogłoszeniu decyzji. W obecnej edycji PNFN ma do rozdysponowania 50 000 euro.

Strona internetowa tzw. uproszczonego konkursu PNFN

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 9. luty 2017 - 12:52; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: czwartek, 9. luty 2017 - 12:52; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz