MNiSW: Polsko - ukraiński konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018 | Wydział Biologii

MNiSW: Polsko - ukraiński konkurs na wymianę osobową na lata 2017-2018

Do 23 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach polsko-ukraińskiego konkursu na wymianę osobową na lata 2017-2018. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia na finansowanie wymiany osobowej podróży i krótkich pobytów uczestników polsko-ukraińskich projektów badawczych.

 

Zgodnie z informacjami MNiSW:

W Polsce projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki), z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej, wynikającej z umów międzyrządowych, bądź z ich innych środków własnych (zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – Dz. U. Nr 96, poz. 615), MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu.

 

Dla konkursu ustalone zostały następujące obszary priorytetowe:

·         technologie informatyczne oraz nowe technologie produkcyjne;

·         energetyka (zarządzanie energią i efektywność energetyczna);

·         ekologia i ochrona środowiska;

·         nauki o życiu, biotechnologia, medycyna;

·         nowe materiały;

·         nauki humanistyczne i społeczne;

·         technologie obronne.

 

Strona internetowa konkursu na polsko - ukraińską wymianę międzynarodową

MNiSW
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 9 marca 2017 roku, 12:46