Wymiana osobowa z Chinami na lata 2017-2019 | Wydział Biologii

Wymiana osobowa z Chinami na lata 2017-2019

Do 28 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2017-2019. Do konkursu można zgłaszać projekty z dowolnej dziedziny naukowej.

 

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program obejmuje projekty uzgodnione między polskimi i chińskimi zespołami badawczymi. Środki przyznawane są na poszczególne projekty badawcze i przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów).

 

Jak informuje MNiSW:

Po stronie polskiej projekty finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki), z uwzględnieniem międzynarodowej współpracy naukowej, wynikającej z umów międzyrządowych, bądź z ich innych środków własnych (zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania  nauki – Dz. U. nr 96, poz. 615).

MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację projektów w ramach Programu Wykonawczego.

 

Strona internetowa konkursu na wymianę osobową z Chinami

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 17 marca 2017 roku, 13:21