Publiczna obrona Pani mgr inż. Emilii Krawczyk | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pani mgr inż. Emilii Krawczyk

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 28 kwietnia 2017 roku o godz. 11:30 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr inż. Emilii Krawczyk

na temat:

Wybrane aspekty biologii storzana bezlistnego (Epipogium aphyllumOrchidaceae) w Polsce

 

Promotor:

Pan prof. dr hab. Dariusz L. Szlachetko

Katedra Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody, Wydziału Biologii,

Uniwersytet Gdański;

 

Recenzenci:

Pani prof. dr hab. Emilia Brzosko

Instytut Biologii, Wydział Biologiczno-Chemiczny,

Uniwersytet w Białymstoku;

 

Pan prof. dr hab. Bogdan Jackowiak

Instytut Biologii Środowiska, Wydział Biologii,

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53

 

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII

/-/

prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 kwietnia 2017 roku, 7:55