Fulbright Graduate Student Award - stypendia w USA dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich | Wydział Biologii

Fulbright Graduate Student Award - stypendia w USA dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich

Do 19 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright Graduate Student Award. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów wyższych, którzy planują podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.

 

Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu możliwe jest uzyskanie trwającego od 6 do 9 miesięcy stypendium. 

 

W roku akademickim 2018/2019 wysokość stypendium - przeznaczonego w pierwszej kolejności na koszty utrzymania stypendysty - nie może przekroczyć 47 000 dolarów. Stypendium może również obejmować:

·         Częściowe lub całkowite pokrycie kosztów czesnego i/lub opłat uczelnianych (zależnie od dostępnych środków).

·         Pokrycie kosztów podróży stypendysty do/z USA.

·         Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzką stypendysty i zagospodarowaniem w USA.

·         Jednorazowy dodatek przeznaczony na pokrycie kosztów związanych z udziałem w konferencjach.

 

O stypendium Graduate Student Award mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

·         Są obywatelami polskimi i nie posiadają podwójnego polskiego i amerykańskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta).

·         Posiadają co najmniej stopień bachelor (licencjata/inżyniera, jeśli studia były ukończone w Polsce) w momencie składania aplikacji o stypendium lub uzyskają dyplom najpóźniej do czerwca w roku wyjazdu.

·         Nie przebywają w USA w czasie składania wniosku o stypendium, a ich całkowity pobyt w USA w ciągu ostatnich 6 lat poprzedzających złożenie aplikacji jest krótszy niż 5 lat.

·         Uzyskały wysoką średnią z toku studiów i mogą wykazać się wyróżniającymi osiągnięciami oraz sprecyzowanymi zainteresowaniami naukowymi.

·         Wykazują się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

·         Spełniają wymogi formalne wizy J-1

 

Strona internetowa konkursu Fulbright Graduate Student Award

Fulbright
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 kwietnia 2017 roku, 13:37