17. edycja Nagród Naukowych tygodnika Polityka | Wydział Biologii

17. edycja Nagród Naukowych tygodnika Polityka

Do 18 czerwca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do 17. edycji Nagród Naukowych tygodnika Polityka. W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 20 000 zł każde i dziesięć nagród finałowych w wysokości 5 000 zł każda. Konkurs składa się z dwóch etapów.

 

Zgodnie z regulaminem konkursu, swoje zgłoszenia mogą przesyłać:

·         pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach publicznych lub niepublicznych działających na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);

·         uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych, utworzonych i prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

W ramach 17. edycji konkursu Nagród Naukowych tygodnika Polityka stypendia zostaną przyznane naukowcom w pięciu kategoriach:

·         Nauki humanistyczne;

·         Nauki ścisłe;

·         Nauki społeczne;

·         Nauki o życiu;

·         Nauki techniczne.

 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest nas stronie internetowej organizatora

Strona internetowa 17. edycji Nagród Naukowych tygodnika Polityka

Nagrody Naukowe "Polityki"
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 28 kwietnia 2017 roku, 11:37