Granty na badania - konkursy | Wydział Biologii

Granty na badania - konkursy

Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi zaprasza do składania wniosków projektowych w ramach aktualnie otwartych konkursów:
 
*OPUS 13* 
konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.
 
*Termin złożenia wniosku: 22.06.2017 r.*
 
 
*PRELUDIUM 13*
konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osobyrozpoczynające karierę naukową.
 
 Termin złożenia wniosku: 22.06.2017 r.
 
 
*MINIATURA 1*
konkurs na pojedyncze działania naukowe.
 
 Termin złożenia wniosku: 31.12.2017 r.
 
 
*MONOGRAFIE*
finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
 
 Termin złożenia wniosku: 06.06.2017 r.
 
 
*NPRH "Dziedzictwo narodowe"*
konkurs na opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego.
 
 Termin złożenia wniosku: 23.06.2017 r.
 
 

W weryfikacji dokumentów aplikacyjnych pod względem zgodności formalno-prawnej z wytycznymi konkursów oraz możliwości sfinansowania planowanych wydatków ze wskazanych źródeł finansowania pomogą wyznaczeni opiekunowie wydziałowi z Biura Zarządzania Projektami Naukowymi:
 

Agnieszka Ożóg | agnieszka.ozog@ug.edu.pl |  58 523 24 29 | opiekun projektu dla:

 • Wydziału Chemii.

 

Aleksandra Kaźmierska | aleksandra.kazmierska@ug.edu.pl | 58 523 31 29 | opiekun projektu dla:

 • Wydziału Ekonomicznego,
 • Wydziału Oceanografii i Geografii,
 • Wydziału Prawa i Administracji,
 • Wydziału Zarządzania,
 • Wydziału Nauk Społecznych.

 

Agata Krawczykowska | agata.krawczykowska@ug.edu.pl | 58 523 24 29 |opiekun projektu dla:

 • Wydziału Biologii,
 • Wydziału Filologicznego.

 

Anna Sobulska | anna.sobulska@ug.edu.pl | 58 523 31 29 | opiekun projektu dla:

 • Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii,
 • Wydziału Historycznego,
 • Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki.
 
FNPNPRHNCN
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 1 czerwca 2017 roku, 13:50