Studia doktoranckie w Nowej Zelandii | Wydział Biologii

Studia doktoranckie w Nowej Zelandii

Do 30 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach New Zealand International Doctoral Research Scholarships. Celem programu jest zachęcenie najlepszych studentów z całego świata do odbycia studiów doktoranckich w Nowej Zelandii. Organizatorzy zapewniają trzyletnie stypendium oraz pokrycie kosztów utrzymania przez cały czas trwania studiów doktoranckich.

 

Przyjmowane są zgłoszenia chętnych do odbycia studiów doktoranckich z dowolnej dziedziny nauki pod warunkiem, że będą one realizowane na jednej z wymienionych poniżej nowozelandzkich uczelni:

·         AUT University;

·         Lincoln University;

·         Massey University;

·         University of Auckland;

·         University of Canterbury;

·         University of Otago;

·         University of Waikato;

·         Victoria University of Wellington.

 

Na etapie składania wniosku, wnioskodawca musi przedstawić dokument potwierdzający nawiązanie kontaktu z jedną z wymienionych powyżej uczelni. Wymaganym warunkiem do przyjęcia zgłoszenia jest także biegła znajomość języka angielskiego.

 

Wnioskodawca we własnym zakresie pokrywa koszty otrzymania wizy oraz podróży do Nowej Zelandii. Organizatorzy zapewniają następujące świadczenia:

·         pokrycie kosztów czesnego przez 3 lata;

·         roczne stypendium w wysokości 25 000 dolarów nowozelandzkich;

·         pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego do 600 dolarów nowozelandzkich rocznie.

 

Strona internetowa New Zealand International Doctoral Research Scholarships

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 czerwca 2017 roku, 9:37