Stypendia dla studentów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia 2017/2018

Od 11 lipca 2017 r. do 8 września 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów, którego organizatorem jest Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia. Celem konkursu jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom studiowanie w większych miastach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Organizatorzy przyznają 500 stypendiów w wysokości 5 000 zł każde.

 

Zgodnie z informacjami organizatorów, o stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące wymagania:

·         Ukończył dzienną szkołę ponadgimnazjalną (dla młodzieży) i zdał egzamin maturalny w 2016 roku lub 2017 roku,

·         W roku akademickim 2017/2018 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku w chwili składania wniosku,

·         Jest zameldowany na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy,

·         Średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2016 r. 1 200 zł.,

·         Posiada obywatelstwo polskie,

·         Posiada rachunek bankowy bez przypisanych pełnomocników i jest jego jedynym posiadaczem,

·         Posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

 

Wnioski mogą składać osoby, które zostały przyjęte na dowolny kierunek studiów.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu na Stypendia dla studentów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, Lipiec 12, 2017 - 12:22; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, Lipiec 24, 2017 - 13:11; osoba wprowadzająca: Tomasz Kretowicz