Nagrody za najlepszą pracę magisterską wykonaną na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego | Wydział Biologii

Nagrody za najlepszą pracę magisterską wykonaną na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Uprzejmie informujemy, że Kapituła powołana do przyznania nagród za najlepszą pracę magisterską wykonaną na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w składzie:
 
Pani dr Elżbieta Kaczorowska - przewodnicząca, Pani dr hab. Magdalena Narajczyk, Pani dr hab. Monika Słomińska-Wojewódzka, Pani dr inż. Barbara Piotrowska;
 
wyłoniła trójkę laureatów.
 
Nagrodę im. prof. Hanny i Feliksa Piotrowskich za najlepszą pracę magisterską w dziedzinie ekologii i ochrony przyrody, obronioną na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał Pan mgr Rafał Ronowski.
Nagrodę ufundowały Lasy Państwowe.
 
Wyróżnienie otrzymały prace:
 
Pani mgr Anny Dygulskiej;
 
Pani mgr Aleksandry Michalewicz;
 
Pani mgr Agaty Szwarc.
 
Nagrodę im. prof. Karola Taylora za najlepszą pracę magisterską o charakterze bioinnowacyjnym, obronioną na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał Pan mgr Sebastian Dorawa. Nagrodę ufundowała firma Bioanalytic.
 
Wyróżnienie otrzymały prace:
 
Pana mgr Damiana Brodzika;
 
Pani mgr Darii Lajn;
 
Pani mgr Katarzyny Ogiejko.
 
Nagrodę im. prof. Weroniki Trojniar za najlepszą pracę magisterską z zakresu biologii eksperymentalnej, obronioną na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała Pani mgr Aleksandra Chomik.
Nagrodę ufundowała firma Merck.
 
Wyróżnienie otrzymały prace:
 
Pana mgr Sebastiana Chamery;
 
Pani mgr Dominiki Żelesławskiej.
 
Wszystkim serdecznie gratulujemy! 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 29 września 2017 roku, 14:41