Nasi pracownicy nagradzani! | Wydział Biologii

Nasi pracownicy nagradzani!

Z przyjemnością informujemy, że dnia 9 listopada 2017r. prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn został wybrany na Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie.
 
W najbliższy wtorek na posiedzeniu Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN, zostanie wręczony Profesorowi Węgrzynowi Medal im. Leona Marchlewskiego,
najwyższe wyróżnienie przyznawane przez ten komitet za wkład w rozwój tej specjalności naukowej.
 
Na tym samym posiedzeniu Komitetu, zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia w konkursie im. prof. K. Bassalika na najlepsze prace mikrobiologiczne wykonane w polskich laboratoriach i opublikowane w danym roku. Za rok 2015 główną nagrodę otrzymał zespół pod kierunkiem Prof. Igora Koniecznego z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed,
natomiast w za rok 2016 główną nagrodę otrzymał zespół pod kierunkiem dr hab. Iwony Mruk z Wydziału Biologii UG, a wyróżnienie - zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki Szalewskiej-Pałasz, również z Wydziału Biologii UG.
 
Serdecznie gratulujemy!
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 14 listopada 2017 roku, 9:24