Konkurs na stanowisko typu post-doc | Wydział Biologii

Konkurs na stanowisko typu post-doc

Katedra Biologii Molekularnej

 

ogłasza konkurs na stanowisko typu post-doc


Wymagania:

·         Stopień doktora nauk biologicznych lub udokumentowana (w postaci zaświadczenia o złożeniu rozprawy doktorskiej i wysłania jej do recenzji) możliwość uzyskania takiego stopnia
w przeciągu 2 miesięcy od upłynięcia terminu składania dokumentów na konkurs

·         Doświadczenie w prowadzeniu badań nad komórkami i organizmami eukariotycznymi,
w szczególności ssaków (w tym człowieka), w tym badania nad modelami chorób człowieka

·         Dorobek naukowy, w szczególności w postaci artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji, w których kandydat jest pierwszym lub ostatnim autorem (tzw. „senior author”)

·         Uczestnictwo w realizacji projektów badawczych

·         Posiadanie nagród i wyróżnień za pracę naukową

·         Uczestnictwo w szkoleniach, kursach lub warsztatach dotyczących nowoczesnych technik stosowanych w badaniach biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem technik molekularnych i mikroskopowych

Opis zadań:

·         Realizacja projektu dotyczącego molekularnych i komórkowych mechanizmów mukopolisacharydoz – prowadzenie badań na komórkowych modelach tych chorób,
z zastosowaniem metod biologii molekularnej i biologii komórki.

·         Uczestnictwo w planowaniu i prowadzeniu doświadczeń, analizie wyników
oraz przygotowywaniu manuskryptów publikacji.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ
Termin składania ofert: 17 grudnia 2017, 12:00
Forma składania ofert: dowolnie (poczta, e-mail, osobiście)
 

Warunki zatrudnienia: Wynagrodzenie w wysokości 7000 zł brutto brutto przez maksymalny okres 36 miesięcy

 

Dodatkowe informacje:

Podanie, wraz z następującymi załącznikami:

·         CV,

·         dokumenty potwierdzające uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych lub złożenie rozprawy doktorskiej i wysłanie jej do recenzji,

·         lista publikacji, lista komunikatów konferencyjnych, lista nagród i wyróżnień,

·         informacje o udziale w realizacji projektów badawczych,

·         informacje o udziale w szkoleniach, kursach lub warsztatach,

·         podpisane oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2016 r., poz. 922 j. t.)

należy składać na adres: Katedra Biologii Molekularnej (pok. A237), Wydział Biologii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 59, 80-308 Gdańsk, lub elektronicznie (wyłącznie pliki w formacie pdf – w przypadku podpisanych stron jako skany dokumentów) na adres: grzegorz.wegrzyn@biol.ug.edu.pl oraz barbara.wojnowska@biol.ug.edu.pl

 

W przypadku kandydatów, którzy nie mają stopnia doktora a złożyli rozprawę doktorską, zatrudnienie możliwe będzie jedynie w przypadku uzyskania stopnia doktora w okresie zbliżonym do rozpoczęcia realizacji grantu.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 29 listopada 2017 roku, 11:06