Publiczna obrona Pana mgr Pawła Mozolewskiego | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pana mgr Pawła Mozolewskiego

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 8 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
 
 
Pana mgr Pawła Władysława Mozolewskiego
 
na temat:
 
Molekularny mechanizm działania niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz flawonoidów w aspekcie ich potencjalnego zastosowania w leczeniu lizosomalnych chorób spichrzeniowych
 
 
Promotor:
Pani dr hab. Magdalena Gabig-Cimińska, prof. UG
Katedra Biologii i Genetyki Medycznej, Wydział Biologii Uniwersytet Gdański
 
Recenzenci:
Pan prof. dr hab. Zdzisław Krawczyk
Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej Oddział w Gliwicach
 
Pan prof. dr hab. Tomasz Bączek
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Gdański Uniwersytet Medyczny
 
 
Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:
 
 
DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII
/-/
prof. dr hab. Włodzimierz Meissner
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 27 kwietnia 2018 roku, 10:19