Wyniki konkursów NCN OPUS 14 | Wydział Biologii

Wyniki konkursów NCN OPUS 14

Projekty z Wydziału Biologii UG zakwalifikowane do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 września 2017 r. Pracownicy naszego Wydziału otrzymali dofinansowanie na łączną kwotę 5 052 300 PLN.

OPUS 14

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Przyznane środki

Mechanizmy koordynacji cyklu komórkowego bakterii - trop DiaA

dr Monika Katarzyna Glinkowska

1 033 400

Poznanie molekularnych podstaw regulacji aktywności lizosomu, potencjalnego celu interwencji terapeutycznej w chorobach zapalnych skóry, na przykładzie łuszczycy

 

dr hab. Magdalena Angelina Gabig-Cimińska

1 999 400

Biologiczne badania efektywności i bezpieczeństwa terapii fagowej na modelu zakażeń kurcząt wywołanych szczepami Salmonella

 

dr hab. Alicja Beata Węgrzyn

2 019 500

 

Serdecznie gratulujemy!!!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 16 maja 2018 roku, 10:00