Publiczna obrona Pani mgr Katarzyny Najda | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pani mgr Katarzyny Najda

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 15 czerwca 2018  roku o godz. 13:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Katarzyny Najda

 

na temat:

 

„Morfologiczna i molekularna analiza Ascaridoidea z Północnej Holarktyki”

(„Morphological and molecular analysis of Ascaridoidea from the North Holarctic”)

 

Promotor:  

Pan prof. dr hab. Jerzy Rokicki

 

Recenzenci:

Pani prof. dr hab. Anna Okulewicz

Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski

 

Pan prof. dr hab. Wojciech Piasecki

Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Szczeciński

  

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przew...

 

 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII

/-/

prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 maja 2018 roku, 11:46