Publiczna obrona Pani mgr Klaudii Danuty Milewskiej | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pani mgr Klaudii Danuty Milewskiej

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego uprzejmie zawiadamiają, że dnia 29 czerwca 2018 roku o godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pani mgr Klaudii Danuty Milewskiej

 

na temat:

 

„Wpływ odpowiedzi ścisłej na zdolności przystosowawcze bakterii do zmiennych warunków środowiska”

("The influence of strigent response on bacterial adaptability to different environmental conditions")

 

Promotor:  

Pani prof. dr hab. Agnieszka Szalewska-Pałasz

Katedra Genetyki Molekularnej Bakterii

Promotor pomocniczy:  

Pan dr Robert Łyżeń

Recenzenci:

Pan prof. dr hab. Jarosław Dziadek

Instytut Biologii Medycznej PAN, Łódź

 

Pani dr hab. Izabela Sitkiewicz prof. NIL

Narodowy Instytut Leków, Warszawa  

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przew...

 

 

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII

/-/

prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 29 maja 2018 roku, 11:45