Kolejne sukcesy naszych doktorantów!!! | Wydział Biologii

Kolejne sukcesy naszych doktorantów!!!

Pani mgr Karolina Pierzynowska, uzyskała Nagrodę im. prof.  W. Mozołowskiego za najlepszą prezentację młodego naukowca podczas 52. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, a także Nagrodę im. prof. W. Szybalskiego w ramach „3rd Congress of Polish Biosciences BIO2018”. Nagroda im. prof. Mozołowskiego przyznawana jest co 2 lata przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne za najlepsze prezentacje przez młodych naukowców na zjazdach Towarzystwa. Nagroda im. prof. W. Szybalskiego przyznawana jest za najlepsze komunikaty posterowe o tematyce  biotechnologicznej, prezentowane przez wszystkich uczestników konferencji z cyklu „Congress of Polish Biosciences”

Nagrodzona praca to:

K. Pierzynowska, M. Podlacha, L. Gaffke, I. Majkutewicz, J. Mantej, D. Myślińska, G. Węgrzyn: Genistein-mediated lysosomal degradation of main patogenic factors of Alzheimer’s disease as a novel therapeutic strategy.

W 2018 roku 3rd Congress of Polish Biosciences BIO2018 oraz 52. Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego odbywały się równocześnie, a prezentacja Pani mgr Karoliny Pierzynowskiej została uznana za najlepszą przez dwie niezależne kapituły nagród.

 

 

 

Pani mgr Lidia Gaffke również została laureatką Nagrody im. prof. W.

Szybalskiego Kongresu BIO2018 (3rd Congress of Polish Biosciences

BIO2018), opisanego powyżej.

 

Nagrodzony poster:

L. Gaffke, K. Pierzynowska, G. Węgrzyn: Degradation of glycosaminoglycans

through autophagy stimulation in mucopolysaccharidosis type III.

 

 

 

Serdecznie gratulujemy!!!

Wręczenie nagrodyWręczenie nagrody
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 9 października 2018 roku, 17:44