Publiczna obrona Pana mgr Radosława Kozika | Wydział Biologii

Publiczna obrona Pana mgr Radosława Kozika

Dziekan oraz Komisja Doktorska przy Radzie Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego  uprzejmie zawiadamiają, że dnia 11 stycznia 2019 roku o godz. 10:00 w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 59, w Auditorium Biologicum (C/105), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

Pana mgr Radosława Kozika

 

na temat:

 

Wybiórczość siedliskowa i ekologia żerowania sieweczki obrożnej (Charadrius hiaticula)

i sieweczki rzecznej (Charadrius dubius) w dolinie Wisły podczas jesiennej migracji

 

 

Promotor:

Pan prof. dr hab. Włodzimierz Meissner

Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców

 

Recenzenci:

Pan dr hab. Cezary Mitrus, prof. nadzw.

Instytut Biologii, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

Pan dr hab. Radosław Włodarczyk

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

 

 

Z rozprawą doktorską można się zapoznać w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego

znajdującej się w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 53. Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszczono na stronie internetowej jednostki organizacyjnej:

https://biology.ug.edu.pl/dzialalnosc_naukowa/postepowania_naukowe/przew...

 

 

PRODZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII

/

-

/

dr hab. Joanna Skórko-Glonek, prof. UG

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 stycznia 2019 roku, 13:53