Prof. dr hab. Barbara Lipińska członkiem Rady NCN | Wydział Biologii

Prof. dr hab. Barbara Lipińska członkiem Rady NCN

W Krakowie w siedzibie Narodowego Centrum Nauki 17 grudnia br. wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin wręczył nominacje nowym członkom Rady NCN powołanym 14 grudnia br.

Rada NCN składa się z dwudziestu czterech wybitnych naukowców reprezentujących różne dyscypliny nauki. Do ich obowiązków należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych oraz warunków przeprowadzania konkursów na projekty badawcze, ustalanie wysokości środków na nie przeznaczonych, a także ogłaszanie konkursów. Członkowie Rady wybierani są na czteroletnie kadencje. Nominację na członka Rady NCN otrzymała prof. Barbara Lipińska z naszego Wydziału, która będzie reprezentować w Radzie nauki biologiczne w kadencji 2018-2020. Owa nominacja była efektem zgłoszenia kandydatury Pani Profesor przez Radę Wydziału Biologii w 2016 roku.

 

https://www.ncn.gov.pl/o-ncn/rada-ncn/struktura-rady


Serdecznie gratulujemy!

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 23 grudnia 2018 roku, 18:42